Deeltjesteller

Wetgeving deeltjesteller (fijnstofmeting) is definitief!

Vanaf 1 juli 2022 moet de aanwezigheid en goede werking van het roetfilter worden gecontroleerd tijdens de APK. De optische controle wordt nu vervangen door een officiële fijnstofmeting.

Roetfilters voor schone lucht

Schone lucht is van levensbelang voor gezonde longen. Op 13 januari 2020 hebben de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en zesenveertig gemeenten en provincies het Schone Lucht Akkoord ondertekend. Het gaat daarbij om een pakket aan maatregelen dat de lucht in Nederland schoner en gezonder maakt. Het controleren van roetfilters in de APK is een van de belangrijkste verkeersmaatregelen uit het Schone Lucht Akkoord. Door de geringe afmetingen kunnen dieseldeeltjes tot diep in de longen en zelfs tot in de bloedbaan doordringen wat gezondheidsschade met zich mee kan brengen. De schadelijke werking wordt mede veroorzaakt doordat carcinogene stoffen, zoals Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAKs) zich aan de dieseldeeltjes hechten en mee worden ingeademd. Roetfilters zijn erg effectief in het afvangen van dieseldeeltjes.

(bron: Staatscourant 2021, 2214)

Voor welke voertuigen geldt de verplichte deeltjestest (fijnstofmeting)?

De deeltjestest is verplicht voor alle Euro 5 en Euro 6 dieselvoertuigen (APK1 en APK2).

Bent u als autobedrijf verplicht in een deeltjesteller te investeren?

Nee, dit bent u niet verplicht. Niet investeren betekent dat de bevoegdheid om Euro 5 en  Euro 6 dieselvoertuigen te mogen keuren vervalt.

Inschatting aantal dieselvoertuigen 1 juli 2022 (bron: Staatcourant 2021-2214)

Inschatting aantal dieselvoertuigen 1 juli 2022

(bron: Staatcourant 2021-2214)
Aantal dieselvoertuigen Personenauto’s Bestelauto’s Vrachtwagens Bussen Totaal
In voertuigpark 1.073.000 903.000 166.000 7.000 2.150.000
Met roetfilter 930.000 665.000 112.000 4.000 1.710.000
APK plichtig met filter 824.000 465.000 100.000 3.000 1.390.000
Afmelden toegestaan 674.000 60.000 5.000 0 740.000

Inschatting aantal dieselvoertuigen 1 januari 2025

(bron: Staatcourant 2021-2214)
Aantal dieselvoertuigen Personenauto’s Bestelauto’s Vrachtwagens Bussen Totaal
In voertuigpark 980.000 930.000 176.000 6.900 2.100.000
Met roetfilter 890.000 770.000 138.000 4.300 1.800.000
APK plichtig met filter 790.000 580.000 125.000 4.000 1.500.000

Komt de deeltjesteller ter vervanging van de roetmeter?

Nee, voor de oudere dieselvoertuigen zonder roetfilter blijft de roetmeting verplicht.

Overgangsregeling dieselvoertuigen tot en met 2016 (APK-2)

Het roetfilter van deze voertuigen kan bij de RDW worden afgemeld als het roetfilter defect of verwijderd is. Bij de APK wordt dan geen deeltjestest meer gedaan maar een roetmeting. Ter compensatie van een niet-werkend roetfilter moet de eigenaar van het voertuig ongeveer 15%

roettax bovenop de wegenbelasting betalen. Het roetfilter vervangen kan natuurlijk ook.

Een afgemeld roetfilter kan weer aangemeld worden door een RDW-keuring.

Moet u nu al investeren in een deeltjesteller?

Wacht niet tot het laatste moment, omdat de kans bestaat dat u dan te laat bent.

Investeer dit jaar of uiterlijk eerste kwartaal 2022, omdat het dan nog geen officieel afkeurpunt is.

Het is een snelle en eenvoudige test, waarmee u proactief uw klanten kunt benaderen.

Als het roetfilter defect of al verwijderd is dan kunt u de mogelijkheden met de klant bespreken en voorkomt u vervelende verassingen. Wanneer u dieselvoertuigen inruilt is het voor de waardebepaling van het voertuig van groot belang om te weten of het roetfilter goed werkt.

Lees ook dit artikel in het RDW magazine: RDW APK keurmeester uitgave 89 – juni 2020.

Meer over de deeltjesteller en de achtergrond ervan: https://www.deeltjestest.nl/apk-deeltjestest

Meer weten en achtergronden, koop dan het boek “Roet in beeld. https://www.deeltjestest.nl

Aanbieding deeltjesteller

Explora Werkplaatsinrichting en MahaExplora Truck & Bus zijn al jaren importeur van de merken

Texa, AVL en Maha.

Vraag hier uw offerte

TEXA NP01 deeltjesteller

De deeltjesteller van TEXA                                       De deeltjesteller van AVL
Download TEXA brochure Download AVL brochure

 

Op de hoogte blijven van het EXPLORA nieuws?

Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief!

Wij respecteren uw privacy