Koplamptestapparaten

Per 1 januari 2021 wijzigen de voorschriften van de koplamptestapparaten.

Alle APK-erkenninghouders hebben van het RDW een brief ontvangen waarin de wijzigingen staan omschreven.
Lees hier deze brief!

De belangrijkste wijzigingen in de APK-regelgeving zijn:

 • Er worden geen koplamptesters met een vast projectievlak meer toegestaan. Het projectievlak moet verstelbaar zijn of de koplamptester moet het elektronisch (digitale testers) aangeven.
  Naast analoge testers zijn dus ook de digitale testers toegestaan.
 • De verstelbaarheid van de optiekkast in verticale richting zal ten minste 90 cm moeten zijn, waarbij lampen die zich 30 cm boven het oppervlak bevinden kunnen worden gecontroleerd.
 • Zoals alle meetmiddelen moet een koplamptestapparaat ook deugdelijk en in goede staat van onderhoud zijn.

Hoe kan gecontroleerd worden of een koplamptester na 01-01-2021 nog voldoet:

 • Controleer bij een analoge tester of het projectievlak verstelbaar is. Bij de verstelinrichting
  moet een schaalverdeling aanwezig zijn met een nauwkeurigheid van 0,1% of 1mm/1m. Zie onderstaande voorbeelden (waarbij 1cm/10m hetzelfde is als 1mm/1m).

Afstelschijf koplampafstelapparaat

 • Controleer of de optiekkast in de onderste stand minimaal dan 30 cm t.o.v. het vloeroppervlak
  kan worden afgesteld. Als een hefbrug als meetlocatie wordt gebruikt geldt dit dus vanaf de
  rijbaanhoogte. Vanaf deze stand moet de optiekkast in verticale richting tenminste nog 90 cm
  hoger kunnen worden afgesteld. De verstelinrichtingen moet spelingvrij zijn en werken zoals
  oorspronkelijk bedoeld is. Zie onderstaande voorbeelden:


Hoogte rijbaan is 22 cm                 52 + 90 = 142 cm
(22 + 30 = 52 cm)

Als de verticale kolom niet is voorzien van een schaalindeling gebruik dan het midden van de lens welke is gemarkeerd (in bovenstaand voorbeeld d.m.v. een uitsparing).

 • In de toezichtbeleidsbrief van het RDW staat verwoord wanneer een koplamptester wordt gezien
  als deugdelijk en in goede staat van onderhoud:

Een koplampafstelapparaat wordt geacht deugdelijk te zijn als:

 • De voet, de zuil, het vizier, de verstelinrichtingen en de optiekkast waaronder de lens en het projectievlak niet dusdanig zijn beschadigd dat de werking van het apparaat beïnvloed wordt
 • De verstelinrichtingen spelingvrij zijn en werken zoals oorspronkelijk bedoeld is
 • De koplamptester op rails is gemaakt, moeten de rails aanwezig zijn en niet dusdanig beschadigd zijn dat de werking van het apparaat beïnvloed wordt
 • De optiekkast waterpas gemonteerd is ten opzichte van de voet, dan wel de optiekkast waterpas te stellen is ten opzichte van de voet

Hieronder 2 koplamptestapparaten (bouwjaar voor 1980) welke niet meer voldoen
omdat deze een vast projectievlak hebben.

Daarnaast staan er ook koplamptestapparaten in het veld welke bij de verstelinrichting van
het projectievlak zijn voorzien van een onnauwkeurige schaalverdeling.
Voorbeeld hiernaast heeft de schaalverdeling een nauwkeurigheid van 0,5%, dit is na 1-1-2021 afkeur,
de schaalverdeling moet een nauwkeurigheid hebben van 0,1% of 1 mm per meter.


Bovenstaande is gepubliceerd in de Staatscourant en wordt gewijzigd in de regelgeving.
Hieronder nog 2 punten waar het RDW mee bezig is maar wat nog geen wetgeving is:

 • De verwachting is dat er een (jaarlijkse) keuring/controle komt voor het koplampafstelapparaat.
  Bouwkwaliteit is dan van belang om langdurig stabiel te blijven.
 • Begin dit jaar is er door het RDW zelf een start gemaakt met het beoordelen van de meetlocatie.
  Het is de bedoeling dat er in de werkplaats een meetlocatie komt waar de afstelling van de dimen mistlichten gecontroleerd wordt (het streven is dat de nieuwe eisen voor de meetlocatie vanaf 01-01-2022 worden ingevoerd).
  De meetlocatie kan op de vloer of een hefbrug zijn, deze meetlocatie moet vlak en horizontaal zijn (onder vlak en horizontaal zal tijdens de beoordeling een max. afwijking van 6mm/3mm
  worden gehanteerd, deze norm kan nog worden verhoogd of verlaagd). Het is op dit moment dus nog niet duidelijk wat de definitieve normen voor deze meetlocatie worden.
Op de hoogte blijven van het EXPLORA nieuws?

Schrijf je dan nu in voor de nieuwsbrief!

Wij respecteren uw privacy